Dzisiaj jest 17-07-2024
BOXBOX

Informacja o świadczeniach

2020-06-24

INFORMACJA O 500 +

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu przypomina, iż świadczenie wychowawcze „500+” na okres świadczeniowy 2019/2021 zostało przyznane do 31 maja 2021 r.

Zatem od 1 lipca b.r. nie ma potrzeby ponownie składać wniosków na świadczenie wychowawcze.

O terminach składania wniosków na to świadczenie zostali państwo poinformowani w informacjach wydawanych na obowiązujący okres zasiłkowy.

Informacja o 300+

Wniosek o świadczenie dobry start można składać przez internet od 1 lipca. Możliwość taką daje Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

Od 01 sierpnia wnioski na 300 + przyjmowane będą drogą tradycyjną (w formie wniosków papierowych) bezpośrednio w dziale świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Przypominamy, że świadczenie to nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów.

Wniosek, jak w roku ubiegłym należy złożyć do 30 listopada b.r.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Wnioski w formie elektronicznej przyjmowane są od 1 lipca b.r. natomiast w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 r.

UWAGA!!!!!
W związku z panującą sytuacją w kraju informujemy, że obsługa petentów odbywać się będzie przy zaostrzonym reżimie sanitarnym, tzn:
1.    w biurze obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa. Osoby nie stosujące się do powyższego, z uwagi na dobro pracownika i innych osób oczekujących na obsługę nie będą obsługiwane.
2.    przy każdym stanowisku może znajdować się jedna osoba. Z uwagi na powyższe prosimy aby w przypadku przybycia do tutejszego Ośrodka z dzieckiem, na czas obsługi zapewnić mu opiekę w holu osoby trzeciej.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 637003      online: 1
© 2020 MBEST