Dzisiaj jest 27-05-2024
BOXBOX

WAŻNA INFORMACIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

2023-05-09

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim świadczeniobiorcom, którzy w związku z COVID mają przedłużone orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i na ich podstawie zostały przedłużone decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego o konieczności dostarczenia do tutejszego Ośrodka NOWEGO ORZECZENIA niezwłocznie po uzyskaniu przez nie statusu prawomocności.

Zwrot NOWE ORZECZENIE o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odnosi się do orzeczenia ostatecznego.
Orzeczenie ostateczne to takie orzeczenie, od którego nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W wydanych dla klienta decyzjach zmieniających termin przyznania świadczeń tzw. COVIDOWYCH zostało użyte określenia " nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności" – Oznacza to jednoznacznie, że wydanie nowego orzeczenia stanowi przesłankę warunkującą zakończenie wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielegnacyjnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na podstawie powołanych przepisów specustawy COVID-19 i obowiązującej decyzji.

Niepoinformowanie organu skutkować może powstaniem świadczeń nienależnie pobranych a co za tym idzie koniecznością ich zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 595949      online: 1
© 2020 MBEST