Dzisiaj jest 29-05-2024
BOXBOX

Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym

2019-12-18

Wymagane dokumenty:
Pisemne lub ustne zgłoszenie osoby zainteresowanej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17,64-212 Siedlec, pokój nr 14,16, Dział Pomocy Środowiskowej, tel. (68) 384 85 21

Sposób załatwienia:

Osoby zgłaszające się do Działu Pomocy Środowiskowej w OPS Siedlec otrzymują wszelką informację dotyczącą placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym. Pracownik socjalny Działu niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do znalezienia osobie bezdomnej miejsca schronienia. Osoba bezdomna składa wniosek o skierowanie do placówki dla osób bezdomnych lub wskazanie miejsca w placówce. W drodze postępowania administracyjnego, po przeprowadzeniu z osobą bezdomną wywiadu środowiskowego i zawarciu kontraktu socjalnego osoba bezdomna otrzymuje decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy w formie schronienia oraz skierowanie do placówki. W przypadku zgłoszenia przez osobę bezdomną potrzeby skorzystania z noclegowni lub ogrzewalni pracownik socjalny udziela szczegółowych informacji na temat miejsc noclegowych i ogrzewalni.

Placówki tymczasowego schronienia:
1.Pogotowie Społeczne ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznań
2.Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (dla kobiet i mężczyzn), Błońsko 37A, 64-308 Jabłonna.
W załączeniu pełen rejestr placówek tymczasowego schronienia w województwie wielkopolskim.

pliki do pobrania:
- Rejestr placówek


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 598044      online: 1
© 2020 MBEST