Dzisiaj jest 29-05-2024
BOXBOX

Świadczenie pieniężne dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole

2021-06-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu informuje, że w okresie wakacyjnym istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 w/w ustawy tj. w przypadku rodziny 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 792,00 zł lub w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł.
Osoby zainteresowane w/w formą pomocy mogą składać wnioski wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi sumę przychodów rodziny netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 3848521 wew.19,21 lub  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.
Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P.z 2018r. poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej.
Kryterium to od dnia 1 października 2018r. stanowią kwoty 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej).
W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 597976      online: 1
© 2020 MBEST