Dzisiaj jest 23-06-2024
BOXBOX

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022

2021-11-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu informuje, że decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marleny Maląg został przyjęty „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022. Zgodnie z treścią w/w dokumentu, gmina zgłasza zapotrzebowanie na środki na dofinansowanie zadań w ramach programu. Termin na złożenie przez samorządy gminne zapotrzebowania na środki w ramach programu to 10 grudnia 2021r. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.
Program zakłada wsparcie samorządów gminnych w dwóch modułach:
1. wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,
2. wsparcie finansowe przy tworzeniu nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinansowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.
Osoby zainteresowane realizacją w/w Programu prosimy o kontakt z OPS w Siedlcu Tel.68 346 21 49, 606 960 387OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 621336      online: 1
© 2020 MBEST