Dzisiaj jest 19-06-2024
BOXBOX

NOWE HORYZONTY

2017-02-27

Projekt "Nowe Horyzonty" realizowany jest przez PCPR w Wolsztynie w partnerstwie z OPS w Wolsztynie, OPS w Siedlcu, GOPS w Przemęcie oraz Stowarzyszeniem LORDS, zawiera działania skierowane do rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Ma na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich, zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego, usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, działania na rzecz osób opuszczających pieczę zastępczą.
GALERIA
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 617580      online: 1
© 2020 MBEST