Dzisiaj jest 27-05-2024
BOXBOX
AKTUALNOŚCI

Informacje nt. działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

2017-06-07

Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2017 r. wznowiła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, prowadzonym przez Fundację „Dziecko w Centrum” od 2015 r., osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać wsparcie informacyjne, psychologiczne oraz prawne do końca grudnia 2017 r.

Każda osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem, może uzyskać w Ośrodku następującą pomoc:
1)    pomoc prawną,
2)    pomoc psychologiczną oraz psychiatryczną,
3)    pomoc tłumacza języka obcego oraz języka migowego,
4)    pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa:
•    pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, ortopedycznych,
•    pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową,
•    pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
•    finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
•    dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
•  finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw,
•    pokrywanie kosztów żywności,
•    pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
•    finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla dzieci.

WYKAZ MIEJSC, W KTÓRYCH ŚWIADCZONA JEST POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM:

Infolinia dla OPPP w Poznaniu, Gnieźnie i Trzciance, tel.: 786 160 100
– poniedziałek–piątek w godz. 8.00–18.00,
– sobota w godz. 10.00–15.00.
e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www.pokrzywdzeni.poznan.pl | www.dzieckowcentrum.org

1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji „Dziecko w Centrum”:
ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań
tel.: 786 160 100
e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www.pokrzywdzeni.poznan.pl | www.dzieckowcentrum.org

Dyżury specjalistów pierwszego kontaktu:
– poniedziałek–piątek w godz. 8.00–20.00,
– sobota w godz. 10.00–15.00.

2. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance:
ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka
tel.: 786 160 100
e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www.pokrzywdzeni.poznan.pl | www.dzieckowcentrum.org

Dyżury specjalistów pierwszego kontaktu:
– poniedziałek, środa, piątek w godz. 10.00–17.00,
– wtorek, czwartek w godz. 13.00–20.00,
– sobota w godz. 10.00–14.00.

3. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie:
os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno
tel.: 786 160 100
e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www.pokrzywdzeni.poznan.pl | www.dzieckowcentrum.org

Dyżury specjalistów pierwszego kontaktu:
– poniedziałek, czwartek w godz. 10.00–17.00,
– wtorek, piątek w godz. 9.00–16.00,
– środa w godz. 13.00–20.00,
– sobota w godz. 9.00–13.00.

pliki do pobrania:
- Plakat


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 595910      online: 1
© 2020 MBEST