Dzisiaj jest 27-05-2024
BOXBOX

Bezpłatne posiłki dla dzieci

2018-12-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 w/w ustawy tj. w przypadku rodziny 792,00 złotych na osobę w rodzinie.

O pomoc w postaci posiłków mogą ubiegać się również osoby dorosłe, w szczególności samotne, starsze, zmagające się z niepełnosprawnością i chorobami, spełniające przesłanki o których mowa w art. 7 ww. ustawy oraz spełniające 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 w/w ustawy tj. 1051,50 złotych w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub w przypadku rodziny 792,00 złotych na osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy mogą składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku od grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 68 3848521 wew.19,21 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 595999      online: 1
© 2020 MBEST